Słowo niezgodne można zapisywać w wyjątkowych sytuacjach także jako nie zgodne. Jest to jednak uzależnione od kontekstu tego wyrażenia.

Poprawna pisownia

niezgodne

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodne jest częściej spotykaną formą tego wyrazu, która oznacza, iż coś nie jest takie, jak oczekiwano, nie pasuje do norm lub nawet jest niepoprawne. Odnosi się do sytuacji, w której chcemy pokazać tę cechę bez rozbudowywania swojej wypowiedzi. W tym przypadku obowiązuje pisownia łączna, która jest zgodna z zasadą, że zaprzeczone przymiotniki w stopniu równym piszemy łącznie z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

To, co mówisz, jest niezgodne z prawdą, o czym wiemy dzięki zeznaniom innych świadków.
Twoje wyniki są niezgodne z tymi, jakie zazwyczaj się otrzymuje, więc gdzieś popełniłeś błąd.
To zachowanie jest niezgodne z naszymi normami, dlatego będzie musiał zostać ukarany.


Poprawna pisownia

nie zgodne

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zgodne występuje jedynie wyjątkowo, w sytuacji, w której chcemy wyraźnie podkreślić, iż dana rzecz lub czynność nie jest z czymś zgodna i pragniemy dokładnie wykazać, jaka jest jej cecha. Wymaga rozbudowania wypowiedzi o przedstawianą cechę.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamto zachowanie było nie zgodne, ale zupełnie sprzeczne z obowiązującymi u nas zasadami.
Otrzymane przez nią wyniki badań były nie zgodne, ale całkiem inne od jego wyników.
Marysia i Ania są nie zgodne, tylko idealnie ze sobą zgrane, zawsze myślą i mówią to samo.