Poprawna pisownia

bękart

Poprawna pisownia, znaczenie: bękart to pogardliwe określenie na dziecko, które nie pochodzi ze związku małżeńskiego. Jest to również pejoratywne określenie na niegrzeczne dziecko.
Słowo bękart zapisujemy przez literę ę. Zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego, samogłoski nosowe, takie jak ę, zapisujemy wtedy, kiedy znajdują się one przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak: b, d, g, k, p, t. W rzeczowniku bękart samogłoska ę umiejscowiona jest przed literą k, dlatego jest to jedyna poprawna forma.

Przykłady poprawnej pisowni

W przeszłości arystokratki często ukrywały, że urodziły bękarta, inaczej byłyby potępiane. Nikt nie chciał rozmawiać z Tadeuszem odkąd ludzie dowiedzieli się, że jest bękartem.
Ucisz tego bękarta, bo nie pozwala mi się skupić na pracy, tylko ciągle biega i krzyczy.


Niepoprawna pisownia

benkart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bękard

Niepoprawna pisownia