Poprawna pisownia

niestosownie

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek niestosownie należy zapisywać razem. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wszystkie przysłówki i przymiotniki powinny być pisane łącznie z zaprzeczeniem nie.
Niestosownie oznacza zachowanie niegrzeczne w danej sytuacji, nieeleganckie i potępiane przez ogół obserwujących je osób. Może być także określeniem odnoszącym się do wyglądu danego człowieka.

Przykłady poprawnej pisowni

Agnieszka przez cały wieczór zachowywała się niestosownie, więc na pewno wszyscy to zapamiętali.
Mój syn często ubiera się niestosownie do sytuacji, po czym muszę go ganić, aby zmienił strój.
Pani syn odzywa się niestosownie do nauczycieli. Powinna pani z nim porozmawiać o takim zachowaniu.


Niepoprawna pisownia

nie stosownie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieztosownie

Niepoprawna pisownia