Poprawna pisownia

nie patrzysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepatrzysz

Niepoprawna pisownia