Poprawna pisownia

ochłonie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohłonie

Niepoprawna pisownia