W języku polskim występuje zarówno wyraz piersi, jak i pierwsi. Każdy z nich ma inne znaczenie, nie mogą więc być używane zamiennie.

Poprawna pisownia

piersi

Poprawna pisownia, znaczenie: piersi to wyraz mających pochodzenie z języka prasłowiańskiego. Jego pisownia ukształtowała się historycznie i odnosi się on do przedniej części tułowia u zwierząt lub ludzi, a także do gruczołów mlekowych, służących matce do karmienia dziecka (u ssaków). W ten sam sposób nazywa się także fragment mięsa z przedniej części ciała.

Przykłady poprawnej pisowni

Wracając, kup dla mnie dwie duże piersi kurczaka, ponieważ chciałabym je dzisiaj upiec na obiad.
Na piersi mężczyzny widoczna była długa, szeroka blizna, której dorobił się podczas walk na wojnie.
Kobiety, które uważają, że mają zbyt małe piersi, mogą poddać je powiększającym operacjom plastycznym.


Poprawna pisownia

pierwsi

Poprawna pisownia, znaczenie: pierwsi to liczebnik, a także przymiotnik odliczebnikowy. Jego pisownia, zawierająca w, ukształtowała się historycznie, gdyż wywodzi się od staropolskich wyrazów pierwy, pirwy, najpierwej, wpierw. Oznacza osoby, które przybyły gdzieś najwcześniej, ale także grupę ludzi żyjących pierwotnie na danym terenie. W innych odmianach, szczególnie jako pierwsze, odnosi się często do podstawowych przedmiotów (np. artykuły pierwszej potrzeby).

Przykłady poprawnej pisowni

Pierwsi osadnicy z Europy przybyli do Ameryki w XI wieku. Byli to wikingowie pod wodzą Leifa Erikssona.
Na macie byliśmy pierwsi, ale przewaga w tym jednym wyścigu nie gwarantuje zwycięstwa w Mistrzostwach.
Zgodnie ze współczesną nauką, pierwsi ludzie pochodzą z Afryki, którą zamieszkiwali ok. 3,6 mln lat temu.