Niepoprawna pisownia

nie objęty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobjęty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieobjenty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie objenty

Niepoprawna pisownia