Niepoprawna pisownia

Channa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Hanna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Chana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa chan, oznaczającego dawny tytuł panującego zwierzchnika prowincji albo władcy feudalnego w krajach wschodnich.

Niepoprawna pisownia

Hana

Niepoprawna pisownia, uwaga: poprawne jako obce imię żeńskie.