Poprawna pisownia

żadnych

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żadnych należy zapisywać przez ż. Jest ono wyrazem staropolskim, które ma podobne brzmieniowo i w zapisie wyrazy w innych językach słowiańskich. Jego pisownia została ustalona historycznie.
Żadnych pochodzi od żaden i oznacza, że w danym miejscu nie ma ani jednej rzeczy lub osoby, która pasowałaby do danych kryteriów.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam żadnych wątpliwości względem jego uczciwych zamiarów i zamierzam z nim pracować.
W tamtym domu nie było żadnych zwierząt, przez co wydawał mi się niesamowicie pusty i cichy.
Nie czuł żadnych wyrzutów sumienia z powodu tego, że ją zdradzał i oszukiwał przez trzy lata.


Niepoprawna pisownia

rzadnych

Niepoprawna pisownia