Niepoprawna pisownia

nie obrobiony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobrobiony

Poprawna pisownia