Poprawna pisownia

odmęty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odmenty

Niepoprawna pisownia