Niepoprawna pisownia

nie obiektywnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobiektywnie

Poprawna pisownia