Niepoprawna pisownia

wójek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wujek

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, będący równocześnie zdrobnieniem od wyrazu wuj. Dawniej nazywano tak wyłącznie brata matki, jednak w dzisiejszych czasach znaczenie tego słowach jest znacznie szersze. Mówimy tak również na brata naszego ojca, męża ciotki, ale również na członka rodziny, z którym pokrewieństwa nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ustalić.
Wyraz ten należy każdorazowo zapisywać przez u. Doskonale wyjaśnia to reguła, która mówi, że w języku polskim wyrazy o pochodzeniu historycznym należy zapisywać tak, jak były pisane dawniej. Jako że termin wujek znany był w polszczyźnie już od wielu lat i zawsze zapisywany był przez u, to taką pisownię należy utrzymać.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, patrz! Wujek Paweł do nas przyjechał!
Siostra mojej mamy to ciocia Ania, a brat mojego taty to wujek Piotrek.
Wujek obiecał nam, że w sobotę pojedziemy do wesołego miasteczka.


Niepoprawna pisownia

wojek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wójeg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wujeg

Niepoprawna pisownia