Poprawna pisownia

nie niepokoić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nie pokoić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieniepokoić

Niepoprawna pisownia