Poprawna pisownia

publicznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

póblicznie

Niepoprawna pisownia