Poprawna pisownia

nicpoń

Poprawna pisownia, znaczenie: rozrabiaka, urwis, ale też człowiek bezwartościowy, lekkomyślny.


Niepoprawna pisownia

nic-poń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nispoń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nidzpoń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nic poń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nicfoń

Niepoprawna pisownia