Poprawna pisownia

bezradna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez radna

Niepoprawna pisownia