Poprawna pisownia

kałamarz

Poprawna pisownia, znaczenie: kałamarzem nazywamy pojemnik służący do przechowywania atramentu lub tuszu. Terminem tym określa się również zbiornik na farbę w maszynie drukarskiej.
W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, iż rz zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu bądź w wyrazie pokrewnym wymienia się na r. W tym przypadku zachodzi oboczność rz:r pomiędzy rzeczownikiem kałamarz i wyrazem mu pokrewnym, czyli kałamarnicą. Co więcej, termin ten został zapożyczony od łacińskiego calamarius, co również wskazuje na konieczność zapisu przez rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Staruszka ze łzami w oczach wspominała swoje szkolne lata, dawnych nauczycieli, kolegów i ławki z otworem na kałamarz.
Elegancki, pozłacany kałamarz to doskonały pomysł na imieninowy prezent dla profesora.
Mędrzec powoli umoczył pióro w kałamarzu, westchnął i zaczął pisać.


Niepoprawna pisownia

kałamaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kałamasz

Niepoprawna pisownia