Niepoprawna pisownia

bóty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buty

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie to liczba mnoga utworzona od rzeczownika but. Nazywamy tak okrycie stopy lub dolnej części nogi, posiadające grubszą spodnią warstwę – podeszwę, która ma za zadanie chronić od obrażeń podczas chodzenia.
Bezapelacyjnie wyraz ten należy zapisywać przez u, jednak wyjaśnienie tego zapisu jest bardzo trudne. Termin ten wywodzi się bowiem od łacińskiego rzeczownika bott, oznaczającego trzewika lub buta. Wśród niektórych językoznawców panuje przekonanie, że współczesna pisownia może mieć związek z występowaniem w językach słowiańskich wyrażenia uti, oznaczającego: zakładać, nakładać, ubierać. Aby ułatwić sobie zapamiętanie powyższego zapisu warto skojarzyć buty z tak samo zapisywanym obuwiem, jednak należy pamiętać, że obuwie ma swoje źródło w czasowniku obuwać.

Przykłady poprawnej pisowni

Na wyprawę w tak wysokie góry należy koniecznie zabrać odpowiednie buty.
Spójrz na jej buty! Są przepiękne, właśnie takie muszę sobie kupić.
Nawet do kilku miesięcy po urazie powinna pani nosić specjalne buty ortopedyczne.