Niepoprawna pisownia

bóty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buty

Poprawna pisownia