Niepoprawna pisownia

nie napoczęte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienapoczęte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niena poczęte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na poczęte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienapoczente

Niepoprawna pisownia