Obie zapisane poniżej formy są dopuszczone do użytku w języku polskim – nie należy ich jednak stosować zamiennie, gdyż każda z nich oznacza inny zabieg stylistyczny. Zachęcamy do zapoznania się z przykładami i definicjami, które przygotowała nasza redakcja – pomogą one lepiej zrozumieć różnice pomiędzy tymi dwoma słowami. W przypadku dalszych niejasności przypominamy, że nasza redakcja odpowiada na wszelkie pytania zadane w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

peryfraza

Poprawna pisownia, znaczenie: peryfrazą nazywamy zastąpienie wyrazu, nazywającego dany przedmiot, czynność czy też osobę przez jego metaforę lub opis. Do peryfraz zaliczymy tutaj eufemizm, czyli figurę stylistyczną polegającą na ukryciu właściwego sensu wypowiedzi czy też osłabieniu jej wymowy poprzez zastosowanie omówienia. Synonimem tego słowa jest omówienie.


Poprawna pisownia

parafraza

Poprawna pisownia, znaczenie: parafraza natomiast to swobodna przeróbka utworu literackiego czy też wypowiedzi jakiejś osoby. Najczęściej za jej pomocą rozwijamy treść pierwowzoru bądź też nieznacznie ją modyfikujemy, jednak zachowując jej pierwotny sens i rozpoznawalne podobieństwo do pierwowzoru. Warto zwrócić uwagę, że w zdaniach peryfrazę poprzedzają najczęściej zwroty takie jak: Rozumiem, że…, Więc chcesz mi powiedzieć, że…, Masz na myśli, iż…. Muzycy parafrazą nazywają również utwór instrumentalny, posiadający formę swobodnej fantazji na tematy zaczerpnięte z innych utworów muzycznych.

Przykłady poprawnej pisowni

Parafrazując słowa mamy, powiedziała, że muszę znaleźć pracę i dorzucać się do opłat.
Peryfraza Warszawy to stolica Polski.
Przytaczając słowa szefa, bardzo swobodnie je parafrazował, dodając nieco od siebie.


Niepoprawna pisownia

para fraza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

para-fraza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pery fraza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pery-fraza

Niepoprawna pisownia