Niepoprawna pisownia

strórz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stróż

Poprawna pisownia, znaczenie: stróżem nazywamy osobę pilnującą czegoś lub kogoś, czyjegoś opiekuna, obrońcę.


Poprawna pisownia

struż

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz struż z kolei wywodzi się od czasownika strugać, czyli: ścinać z drewna podłużne wióry żeby wygładzić jego powierzchnię lub nadać mu odpowiedni kształt lub też: wycinać coś z drewna za pomocą ostrego narzędzia. Jest to forma odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym i może być stosowana wymiennie z terminem strugaj.


Niepoprawna pisownia

strusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

strósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztruż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztróż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

strurz

Niepoprawna pisownia