Niepoprawna pisownia

dzióra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziura

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz dziura ma kilka znaczeń, odnoszących się przede wszystkim do pustej przestrzeni w danej powierzchni lub obiekcie, w szczególności jeśli ma ona kształt wgłębienia lub całkowicie prześwituje. Najczęściej używamy go przy określaniu:
1. różnorodnych zagłębień powierzchni oraz przerw, w znaczeniu prześwitu lub dołka
2. wady, przerwy i braki, będące ubytkami
3. charakterystycznej struktury występującej np. w serze
4. używana jest w nazewnictwie specjalistycznym, między innymi jako obiekt astronomiczny czarna dziura
5. kolokwialnie może oznaczać miejsce biedne, zapadłe, nierozwinięte cywilizacyjnie

Przykłady poprawnej pisowni

Na łące pełno było dziur, wykopanych przez zwierzęta, przez co spacer okazał się trudny.
Kiedy zrobi ci się dziura w zębie, powinieneś jak najszybciej udać się do dentysty.
Ostatnie wakacje były nudne, gdyż miasteczko, do którego pojechaliśmy, to totalna dziura.