Poprawna pisownia

cześć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czejść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeźć

Niepoprawna pisownia