Poprawna pisownia

nie najgorszymi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie naj gorszymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienaj gorszymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajgorszymi

Niepoprawna pisownia