W słowniku języka polskiego znajdziemy zarówno wyrażenie boże, jak i borze. Należy jednak zapamiętać, że pomimo identycznego brzmienia, słowa te różnią się znaczeniem. Aby nie popełnić błędu warto poznać każde z nich – dzięki temu unikniesz popełnienia błędu polegającego na użyciu słowa nie pasującego do kontekstu zdania. Nieocenione okażą się tu z pewnością nasze definicje, przykłady zdań a także pomoc naszej redakcji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

boże

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie boże to rzeczownik bóg odmieniony w wołaczu liczby pojedynczej. Bogiem nazywamy istotę potężniejszą od człowieka, mającą wpływ na jego los, ale zazwyczaj również na pogodę i zjawiska wywoływane przez ziemię. Warto zwrócić uwagę, że gdy termin ten zapisywany jest wielką literą, odnosi się on do istoty boskiej w religii monoteistycznej, kiedy z kolei zapisujemy go małą literą, to mamy na myśli jednego z wielu bogów obecnych w religiach politeistycznych. Zapis głoski ż uzasadnia obowiązująca w języku polskim reguła, mówiąca, iż spółgłoskę tę zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na g (boże, bo bóg).

Przykłady poprawnej pisowni

O Boże, dlaczego tak mnie karzesz?
Panie Boże, przywróć, proszę, zdrowie, mojej ukochanej babci.
Zebraliśmy się tutaj, by Ciebie, Boże, wielbić i składać Ci dzięki.


Poprawna pisownia

borze

Poprawna pisownia, znaczenie: termin borze to z kolei odmieniony w miejscowniku i wołaczu liczby pojedynczej rzeczownik bór – inaczej wysoki i gęsty las iglasty. Zgodnie z obowiązującą we współczesnej polszczyźnie zasadą językową, nakazującą zapis rz gdy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazie do niego pokrewnym wymienia się na r, termin borze powinien być zawsze zapisywany przy użyciu tego dwuznaku (piszemy borze, bo bór).

Przykłady poprawnej pisowni

Mój tata często opowiada historię o tym, jak będąc małym chłopcem, zgubił się wielkim, gęstym borze.
Właśnie w tym borze podczas wojny ukrywała się ludność żydowska.
O, wielki i gęsty borze, bądź obfity w tym roku w grzyby i owoce!