Niepoprawna pisownia

torzsame

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tożsame

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

toż same

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

toszsame

Niepoprawna pisownia