Poprawna pisownia

nie mogę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie mogę oznacza, że czegoś nie jestem w stanie zrobić lub wykonać. Składa się z dwóch słów – nie i mogę.
Partykuła nie jest odmienną częścią mowy, a partykułą jest zaprzeczenie w postaci słowa nie. Partykułę nie w zależności od tego, z którą częścią mowy się łączy, piszemy oddzielnie lub razem. Rozdzielnie pisze się ją między innymi z czasownikami występującymi w formie osobowej. A taką postać przybiera wyrażenie nie mogę. Mogę jest formą osobową pochodzącą od czasownika modalnego móc – ja mogę.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę spłacić wszystkich długów już dzisiaj – nie mam odpowiednich pieniędzy.
Nie mogę pójść do pracy, ponieważ jestem poważnie chory.
Nie mogę napisać tego pisma, ponieważ nie znam wszystkich okoliczności sprawy.


Niepoprawna pisownia

niemogę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie moge

Niepoprawna pisownia