Poprawna pisownia

dwunasta

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dwunasta należy zapisywać przez u. Jego pisownię można wytłumaczyć zasadą historyczną. Liczebnik ten pochodzi bowiem od odmienionego słowa dwu (pochodzącego od dwa), które również i dziś funkcjonuje w języku polskim, choć jest rzadko używane. Pozostawienie oryginalnego fragmentu dwa zaowocowało powstaniem wyrazu dwunasta.
Dwunasta to godzina przypadająca w południe lub o północy, oznaczona odpowiednio cyframi 12 lub 24. Może odnosić się także do zajęcia dwunastego miejsca przez osobę.

Przykłady poprawnej pisowni

Właśnie wybiła dwunasta, więc wszyscy powinniśmy się teraz zebrać w kantynie i omówić sytuację.
Dwunasta w nocy to dla mnie deadline na to zadanie, więc mam mało czasu na jego ukończenie.
Alicja była dwunasta w konkursie plastycznym organizowanym w całej Polsce, więc jest z siebie dumna.


Niepoprawna pisownia

dwónasta

Niepoprawna pisownia