Niepoprawna pisownia

z chodzić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schodzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchodzić

Niepoprawna pisownia