Poprawna pisownia

stanął

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz stanął oznacza, że mężczyzna, o którym mowa, zachował się odpowiednio, poprawnie, wykonał coś, co jest pochwalane. Jednocześnie odnosi się do prostej czynności, jaką jest zatrzymanie się w odpowiednim (np. wyznaczonym) miejscu.
Stanął należy zawsze zapisywać przez ą co jest zgodne z zasadą, że w czasownikach w rodzaju męskim, w czasie przeszłym, często zapisujemy końcówkę ął. Występuje ona w tych wyrazach, które w żeńskiej wersji odmieniają się, przyjmując końcówkę ęł.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdecydował po krótkim czasie namysłu i stanął po ich stronie, sprawiając, że ich nadzieja wzrosła.
Jarek stanął w obronie dwójki nieznanych dzieci, kiedy atakował je ich własny ojciec.
Darek z prawdziwym triumfem stanął na samym szczycie góry, by zrobić stamtąd pamiątkowe nagranie.


Niepoprawna pisownia

stanoł

Niepoprawna pisownia