Niepoprawna pisownia

nie lojalnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nielojalnie

Poprawna pisownia