Niepoprawna pisownia

umuwili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umówili

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo umówili powinno być zapisywane przez ó, ponieważ wywodzi się od czasownika mówić. Ten z kolei posiada wyraz pokrewny mowa, w którym dochodzi do wymiany ó na o, warunkującej poprawny zapis.
Umówili oznacza, że dwójka lub większa grupka ludzi wspólnie zdecydowała się na jakieś przedsięwzięcie lub spotkania, dogadała się w konkretnej sprawie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marcelina i Wojtek umówili się, że będą wspólnie jadać posiłki, kiedy rozpoczną pracę w nowej firmie.
Grażyna i Paweł umówili się jutro o szesnastej w kinie, ponieważ oboje chcą obejrzeć najnowszy horror.
Władysław i Zbigniew umówili się, że w sobotę z samego rana wybiorą się wspólnie na ryby.