Aby poprawnie zapisać słowo niektóre zasady języka polskiego sugerują pisownię łączną, natomiast pisownia rozdzielna uznawana jest za niepoprawną (niezależnie od kontekstu zdania, w którym słowo zostało użyte).

Poprawna pisownia

niektóre

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niektóre należy zapisywać razem. Jest to zaimek, który utworzył zrost językowy. Z tego względu, w przeciwieństwie do innych zaprzeczonych zaimków, należy zapisywać go łącznie.
Niektóre to słowo, które wskazuje, że poszczególne elementy danego zbioru różnią się od pozostałych pod jakimś względem. Może być wykorzystywane do opisywania osób, roślin i zwierząt lub przedmiotów rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiem, że niektóre spośród dziewczyn z naszej klasy są niezadowolone z tego, jak prowadzony jest wf.
Niektóre drzewa w tej okolicy wymagają podcięcia gałęzi, bo zaczepiają o linię wysokiego napięcia.
Gdyby przynajmniej niektóre z tych antylop podeszły bliżej, mógłbym zrobić im wspaniałe zdjęcie.


Niepoprawna pisownia

nie które

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekture

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kture

Niepoprawna pisownia