Niepoprawna pisownia

nie konieczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekonieczna

Poprawna pisownia