Niepoprawna pisownia

dwum

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwóm

Poprawna pisownia, znaczenie: forma odmiany rzeczownika dwa – jest to jego celownik (odpowiadający na pytania komu? czemu?) we wszystkich rodzajach. Możemy tu mówić o ó wymiennym, ponieważ w innej formie wyrazu lub wyrazie pokrewnym ó wymienia się na jedną z samogłosek: a, e lub o. Oboczność ta wynika z wymiany słowa dwóm na dwom.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli będziesz przyglądał się dwóm stronom na raz na pewno nie zauważysz tego co wydarzy się na tej, na którą aktualnie nie patrzysz.
Dzięki tym dwóm poradom moje życie w największym zakresie zmieniło się na lepsze.
Nie mogę poświęcić się dwóm pasjom jednocześnie, ponieważ czasu wystarczy mi wyłącznie na jedną.