Niepoprawna pisownia

nie jednych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednych

Poprawna pisownia