Niepoprawna pisownia

takto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tak to

Poprawna pisownia, znaczenie: tak to jest połączeniem dwóch partykuł – połączeniem dwóch osobnych jednostek znaczeniowych, które połączone służą do podkreślenia lub wzmocnienia następującej po nim części wypowiedzi. Niezależnie od pełnionej w zdaniu funkcji, ze względu na przyjęcie formy przysłówkowej należy pamiętać, że jedyną poprawną formą zapisu jest pisownia rozdzielna.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli tak to wszystko ma wyglądać to na mnie nie liczcie, z bólem serca rezygnuję.
Zobacz, tak to wczoraj wyglądało, na szczęście dzisiaj służby komunalne uporządkowały wszystkie śmieci.
Tak to właśnie jest, jak za zabiegi przeznaczone dla lekarzy biorą się kosmetolodzy – katastrofa gwarantowana!


Niepoprawna pisownia

ta kto

Niepoprawna pisownia