Niepoprawna pisownia

parafi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

parafii

Poprawna pisownia