Niepoprawna pisownia

parafi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

parafii

Poprawna pisownia, znaczenie: parafia jest najmniejszą jednostką administracyjną w kościele, którą zarządza proboszcz. Parafią nazywa się również kancelarię parafialną, bądź kościół parafialny. Słow atego można użyć równiez na ogół parafian, czyli wiernych z jednej wspólnoty.
Słowo parafii należy zapisywać przez -ii na końcu. Jest to wyraz, który pochodzi z języka greckiego, a zgodnie z zasadami języka polskiego takie słowa, które w formie podstawowej kończą się na -ia, w formie odmienionej należy zapisywać przez podwójne i. Dodatkowo, występuje tam spółgłoska wargowa f, co tym bardziej warunkuje taki zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Odkąd przeprowadzili się do miasta, nie odwiedzili jeszcze swojej starej parafii, dlatego ksiądz wysłał im zaproszenie.
W parafii zapanowało ogromne poruszenie, bo nocą ktoś włamał się do kościoła i ukradł skrzynię z datkami.
Na terenie dużej parafii powstała niewielka kapliczka ku czci poległych, w której złożono kwiaty i znicze.


Niepoprawna pisownia

parafji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parafjii

Niepoprawna pisownia