Niepoprawna pisownia

kolokfializm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kolokwializm

Poprawna pisownia, znaczenie: kolokwializmem nazywamy wyraz lub też wyrażenie potoczne, którego używanie dopuszczalne jest wyłącznie w swobodnej rozmowie. Inaczej: potocyzm.
Powyższe sformułowanie wywodzi się z łaciny, w którym obecny był termin colloquium, oznaczający rozmowę. Kiedy wyraz ten przewędrował do naszego języka ojczystego, zamieniliśmy głęboką głoskę qu głoskami kw – stąd jedynym poprawnym zapisem powyższego słowa jest kolokwializm. Błędy w pisowni wynikają najczęściej z sugerowania się wymową, w której głoska w zastępowana jest łatwiejszą do wymówienia spółgłoską f.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten wyraz to kolokwializm. Nie powinieneś umieszczać go w swoim wypracowaniu.
Zauważyłam, że za każdym razem gdy moja córka spotyka się z Martyną, wraca do domu znając nowe kolokwializmy.
Tego typu kolokwializmów możesz używać w stosunku do swoich znajomych, a nie rodziców.