Niepoprawna pisownia

lezbijki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lesbijki

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w dopełniaczu liczby pojedynczej lub w mianowniku, bierniku i wołaczu liczby mnogiej forma rzeczownika lesbijka, oznaczającego kobietę o orientacji homoseksualnej. Określenie to należy zawsze zapisywać przez s, jakiekolwiek próby pisowni przez z będą błędem ortograficznym. Znajduje to uzasadnienie w etymologii tego słowa, które pochodzi od nazwy greckiej wyspy Lesbos, zamieszkiwanej przez Safonę, antyczną poetkę, uważaną za pierwszą lesbijkę w historii. Wyspa ta już od kilkudziesięciu lat jest miejscem spotkań i wypoczynku kobiet o orientacji homoseksualnej. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że nazwę mieszkanki wyspy LesbosLesbijki, zawsze zapisujemy wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja przyjaciółka przez wiele lat ukrywała przed swoimi rodzicami fakt, że jest lesbijką.
Po ulicy spacerowały dwie roześmiane lesbijki, trzymając się za ręce przytulając.
Znana piosenkarka podczas wywiadu przyznała, że jest lesbijką.