Poprawna pisownia

nie gaduły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niegaduły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gadóły

Niepoprawna pisownia