Poprawna pisownia

byle jak

Poprawna pisownia, znaczenie: określenia byle jak nie ma pozytywnego wydźwięku. Używa się je więc w pejoratywnym znaczeniu. Zbitek słowny z partykuły byle i zaimka jak ma w języku polskim kilka określeń bliskoznacznych. Zamiennie można użyć słowa: niestarannie, słabo, niedbale, na odwal. Byle jak zazwyczaj używa się w określeniu stanu samopoczucia lub efektu pracy. Poprawna pisownia połączenia partykuły byle z innymi cząstkami, w tym przypadku z zaimkiem jak, jest zawsze rozłączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Marta byle jak posadziła kwiatki w ogródku, nie dziwię się więc, że nie zakwitły.
Dlaczego ty zawsze ubierasz się tak byle jak, bez pomysłu i stylu?
Czujesz się byle jak, uczysz się byle jak, ciekawe co z ciebie wyrośnie za kilka lat!


Niepoprawna pisownia

bylejak

Niepoprawna pisownia