Poprawna pisownia

byliby

Poprawna pisownia, znaczenie: byliby należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to bowiem połączenie przyrostka -by, wyrażającego przypuszczenie, z osobową formą czasownika być. Czasownik znajduje się tutaj w trzeciej osobie liczby mnogiej (oni byli). Ze względu na to, że w polszczyźnie przyrostek by należy zawsze zapisywać łącznie z poprzedzający mógł wyrazem, byliby to jedyna poprawna forma.
Byliby wyraża przypuszczenie na temat grupy osób i dotyczy sytuacji, w której przypuszczalnie grupa ta mogłaby się znaleźć po spełnieniu pewnych warunków.

Przykłady poprawnej pisowni

Jola i Bartek byliby teraz znacznie szczęśliwsi, gdyby zdecydowali się rok temu kupić domek na wsi.
Tadeusz i Krzysiek byliby na urlopie już dwa dni, gdyby nie wezwano ich nagle do pracy.
Byliby tu już wczoraj, gdyby wszystko zależało od nich, niestety odwołano ich lot.


Niepoprawna pisownia

byli by

Niepoprawna pisownia