Niepoprawna pisownia

puźniej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

później

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawny zapis tego wyrazu to później, którego pisownia została ukształtowana historycznie. Słowo to znane było między innymi w XVI wieku, kiedy zapisywano je jako poźno i wywodziło się od pozdziej, pozdny.
Później to stopień wyższy od przysłówka późno. Oznacza wydarzenia, które rozgrywają się po poprzednich, a także te, które mają miejsce na przykład pod koniec dnia, wieczorem, w nocy, po innych zadaniach. Czasem odnosi się do czegoś, co wydarzyło się w większym odstępie czasu, niż się spodziewano.

Przykłady poprawnej pisowni

Wrócił do domu później niż zwykle, ponieważ spóźnił się na ostatni pociąg i musiał iść pieszo.
Zrobię to później, teraz nie mam czasu, bo muszę zająć się obowiązkami, które mam w pracy.
Stanisława najpierw poszła do lekarza, później do fryzjera, a na koniec do supermarketu.