Poprawna pisownia

po raz kolejny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie po raz kolejny opisuje sytuacje, które powtarzają się ponownie. Jest synonimem dla takich określeń jak: znowu, po raz wtóry, jeszcze raz.
Po raz kolejny należy zapisywać jako trzy oddzielne słowa. Wynika to z faktu, iż po raz to wyrażenie przyimkowe, które nie utworzyło zrostu i musi być zapisywane rozłącznie. Niezależnie od zestawień, w jakich się pojawia, zawsze zapisuje się je rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Czesław po raz kolejny udał się do swojego prawnika, chcąc jak najszybciej poprowadzić sprawę.
Janina zauważyła, że po raz kolejny dzieci sąsiadów wbiegły do jej ogródka i niszczyły kwiatki.
Jutro po raz kolejny muszę iść do mojego promotora, aby porozmawiać o poprawkach w mojej pracy.


Niepoprawna pisownia

poraz kolejny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porazkolejny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po razkolejny

Niepoprawna pisownia