Niepoprawna pisownia

drurzyna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drużyna

Poprawna pisownia, znaczenie: drużyna to grupa osób, które wykonują jedno zadanie albo wspólnie uprawiają jeden sport. Ich celem jest zespołowe zwycięstwo.
Wyraz drużyna musi być zapisywany przez ż, co jest związane z wymianą ż na h w słowie pokrewnym. Jeśli wymiana taka jest możliwa, wówczas zapisuje się zawsze z z kropką. W tym przypadku będzie to para drużynadruh, przy czym drugie ze słów można zastosować w kontekście członka danej grupy.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałabym poprosić, aby niebieska drużyna przeszła na prawą stronę boiska, a żółta na lewą.
Drużyna sportowa, do której należę, wygrała ostatnie zawody i w nagrodę pojedzie do Francji.
Gdyby w mojej drużynie było więcej prawdziwych pasjonatów, na pewno wygralibyśmy wszystkie mecze.


Niepoprawna pisownia

drórzyna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dróżyna

Niepoprawna pisownia