Poprawna pisownia

lektura

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo lektura należy zapisywać przez u. Jest to wyraz zaczerpnięty z łaciny, gdzie jedna z form czasownika lego, legere (czytać) to właśnie lectura. Zapożyczenie to zostało spolszczone i weszło na stałe do użytku w naszym języku z oryginalnym u.
Lektura to książka, którą dzieci muszą przeczytać w szkole w ramach zajęć, by potem porozmawiać na jej temat z nauczycielem i zapoznać się z wybitnymi dziełami kulturalnymi. Jednocześnie czasem nazywa się tak każdą książkę albo samo czytanie książki.

Przykłady poprawnej pisowni

Wydawało mu się, że każda lektura jest bardzo nudna, dopóki nie poznał Dżumy, która go zachwyciła.
Emilce ani jedna lektura szkolna nie przypadła do gustu, wszystkie wydawały się jej bardzo drętwe.
Według Pauli najlepszą książką było Przeminęło z wiatrem, którego lektura na długo zapadła jej w pamięć.


Niepoprawna pisownia

lektóra

Niepoprawna pisownia