Niepoprawna pisownia

śmiećmi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śmieciami

Poprawna pisownia