Niepoprawna pisownia

nie etycznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieetycznie

Poprawna pisownia